Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - LeeDrakel

Pages: [1]
1
3d Printed Mavic Clone / Re: Pixhawk Mavic
« on: March 01, 2019, 08:09:27 AM »
Aký veľký je tento veľký zdroj údajov? Koľko údajov môžem získať, pretože mám podozrenie, že tento veľký obsah databázu odstránil?

2
General RC Chitchat / Aký veľký je tento veľký zdroj údajov?
« on: March 01, 2019, 08:08:54 AM »
Koľko údajov môžem získať, pretože mám podozrenie, že tento veľký obsah databázu odstránil?

Pages: [1]